Współpraca

wspolpraca

W ramach współpracy oferujemy Państwu:

1.   Szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
2.   Szkolenia okresowe z zakresu BHP (kursy okresowe BHP):

  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
  • dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

3.    Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
4.    Opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach
pracy.
5.    Sporządzenie dokumentacji powypadkowej z wypadku przy pracy
/zrównanych z wypadkami przy pracy.
6.    Sporządzenie karty wypadku w drodze do i z pracy.
7.    Przeprowadzanie przeglądów z zakresu BHP i PPOŻ pomieszczeń i
stanowisk pracy wraz z przedstawieniem raportu z wnioskami
profilaktycznymi.
8.    Opracowywanie i opiniowanie ogólnych i stanowiskowych instrukcji BHP.
9.    Doradztwo w zakresie organizowania bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy.
10.   Nadzór BHP i PPOŻ w ramach stałej obsługi.