agencja_bgp_biuro

Agencja BHP działa od 01.01.1991 r. i obejmuje służbę BHP z certyfikatem legalności kursów ODK Ministerstwa Gospodarki audytora systemu zarządzania bhp, szkolenia, instruktaże bhp, p poż, specjalności pedagogiki pracy, służymy opiniowaniem i usługami w szerokim zarkesie bhp, p.poż, w nawiązaniu do kodeksu pracy:

  •  instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
  • instrukcje stanowiskowe bhp,ocena ryzyka zawodowego, oznakowanie ewakuacyjne obiektów,
  • ocena zagrożenia wybuchem itp, dokumentacja powypadkowa,
  • służb bhp, audyty zarządzania bhp, burt DTU samochodowych, pił spalinowych, elektrycznych kos mechanicznych, pierwszej pomocy,
  • kursów, szkoleń zawodowych i innych zleconych

Zapraszamy do współpracy !