E-learning

elearining_keyboard

Najlepsze szkolenia e-lerningowe przeznaczone specjalnie dla Ciebie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach w formie samokształcenia kierowanego.

Przebieg szkolenia:

  • pracownik otrzymuje materiały (skrypt w pliku pdf) z zakresu objętego szkoleniem,
  • po zapoznaniu się z materiałem rozwiązuje test,
  • test przesyła naszemu pracownikowi który określa stopień przyswojonej wiedzy,
  • po zaliczeniu testu niezbędne zaświadczenia zostają przesłane pracodawcy lub pracownikowi.

Polecamy szkolenia:

  • dla pracowników administracyjno-biurowych
  • nauczycieli
  • pracodawców i osób kierujących pracownikami