Polityka prywatności

1    Dane Osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych będą przetwarzane przez Agencja BHP Waldemar Jawornik ul. pl. Kolanowszczyzna 16, 87-800 Włocławek,NIP: 8880018633 wyłącznie w celach kontaktowych w odpowiedzi na wysłane zapytanie.

2   Agencja BHP Waldemar Jawornik ul. pl. Kolanowszczyzna 16, 87-800 Włocławek,NIP: 8880018633 nie przekazuje i nie dokonuje obrotu Danymi Osobowymi Użytkowników podmiotom trzecim bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Agencja BHP Waldemar Jawornik ul. pl. Kolanowszczyzna 16, 87-800 Włocławek,NIP: 8880018633 Dane Osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

3    Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Wszelkie zmiany jej dotyczące będą publikowane na niniejszej stronie.

4    W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy kontaktować się za pośrednictwem serwisu internetowego za pomocą zakładki Kontakt.